مراسم آزادسازی سه نفر از زندانیان(نسوان) در شیراز/عکس
مراسم آزادسازی سه نفر از زندانیان(نسوان) در شیراز/عکس

مراسم آزادسازی سه نفر از زندانیان(نسوان)که با طرح آزادسازی معاونت اجتماعی سازمان فرهنگی شهرداری شیراز و وجوه اهدایی پرسنل شهرداری شیراز در محل ندامتگاه عادل آباد با حضور دکتر لیلا دودمان عضو شورای اسلامی شهر شیراز انجام شد.

مراسم آزادسازی سه نفر از زندانیان(نسوان)که با طرح آزادسازی معاونت اجتماعی سازمان فرهنگی شهرداری شیراز و وجوه اهدایی پرسنل شهرداری شیراز در محل ندامتگاه عادل آباد با حضور دکتر لیلا دودمان عضو شورای اسلامی شهر شیراز انجام شد.