تبرئه مدیر خبرگزاری فارس در شیراز از دو شکایت
تبرئه مدیر خبرگزاری فارس در شیراز از دو شکایت

مدیر خبرگزاری فارس در استان فارس از شکایت شهردار صدرا و یک نهاد دیگر تبرئه شد. به گزارش پگاه خبر به نقل از خبرگزاری فارس بازار شکایت از رسانه‌های انقلابی همیشه داغ بوده است؛ بویژه آنکه یک رسانه بخواهد فعالیت‌های افشاگرانه در مبارزه با فساد و دفاع از حقوق مردم را سرلوحه کار خود قرار […]

مدیر خبرگزاری فارس در استان فارس از شکایت شهردار صدرا و یک نهاد دیگر تبرئه شد.

به گزارش پگاه خبر به نقل از خبرگزاری فارس بازار شکایت از رسانه‌های انقلابی همیشه داغ بوده است؛ بویژه آنکه یک رسانه بخواهد فعالیت‌های افشاگرانه در مبارزه با فساد و دفاع از حقوق مردم را سرلوحه کار خود قرار دهد.

پیش از این بدلیل فعالیت‌های عدالت‌خواهانه، چندین‌بار از مدیر خبرگزاری فارس در استان شکایت شده بود که در همه آنها بدلیل مستند بودن مطالب منتشرشده، حکم تبرئه وی توسط دادگاه صادر شد.

در تازه‌ترین موارد، «محمدحسین رئیسی» از شکایت شهردار صدرا و یکی از نهادهای دیگر که به ۴ اتهام «نشر اکاذیب»، «توهین»، «تهمت» و «تشویش اذهان عمومی» از او شکایت کرده بودند نیز تبرئه شد.

وی مستندات خود در خصوص پرونده‌های منتشرشده در خبرگزاری فارس را به دو دادگاه یادشده ارائه کرده و در هر دو پرونده پس از بررسی این اسناد در چند جلسه، حکم برائت وی توسط قضات صادر شد.

گفتنی است خبرگزاری فارس نخستین و تنها رسانه‌ای بود که موضوع تخلفات شهرداری صدرا را با جدّیت تمام طی گزارش‌های متعدد افشاء کرد؛ تا آنجا که شهردار صدرا برای ساکت کردن منتقدان مجبور شد از رئیسی شکایت قضایی کند، اما این خبرگزاری به گزارش‌های افشاگرانه خود ادامه داد تا آنکه «عباس ملک‌زاده» شهردار صدرا خود به چنگال قانون افتاد و اکنون چندین‌ماه است که به اتهام مسائل مالی در بازداشت به سر می‌برد.