بازدید رئیس دفتر ریاست جمهوری از پالایشگاه پارسیان سپهر لامرد/عکس
بازدید رئیس دفتر ریاست جمهوری از پالایشگاه پارسیان سپهر لامرد/عکس

رئیس دفتر ریاست جمهوری از پالایشگاه اتان پارسیان سپهر لامرد با همراه استاندار فارس بازدید کرد.

رئیس دفتر ریاست جمهوری از پالایشگاه اتان پارسیان سپهر لامرد با همراه استاندار فارس بازدید کرد.