پروژه کاروانسرای زکی خانی به پیشرفت فیزیکی ۹۰ درصدی رسید
پروژه کاروانسرای زکی خانی به پیشرفت فیزیکی ۹۰ درصدی رسید

با اعلام شهردار زرقان پروژه کاروانسرای زکی خانی به پیشرفت فیزیکی ۹۰ درصدی رسید و در شرف افتتاح قرار گرفت. غلامحسین فروزان شهردار زرقان صبح روز چهارشنبه ۱۵ آبان ماه ضمن بازدید از این پروژه اعلام کرد: طی روز های آینده مقدمات افتتاح این کاروانسرا انجام خواهد شد و بعنوان مهمترین پروژه عمرانی سالیان اخیر […]

با اعلام شهردار زرقان پروژه کاروانسرای زکی خانی به پیشرفت فیزیکی ۹۰ درصدی رسید و در شرف افتتاح قرار گرفت.

غلامحسین فروزان شهردار زرقان صبح روز چهارشنبه ۱۵ آبان ماه ضمن بازدید از این پروژه اعلام کرد: طی روز های آینده مقدمات افتتاح این کاروانسرا انجام خواهد شد و بعنوان مهمترین پروژه عمرانی سالیان اخیر شهرداری به مردم زرقان تقدیم خواهد شد.

شهردار زرقان ادامه داد: آنچه در این پروژه برای ما بسیار حائز اهمیت بود اصالت، تاریخ و تمدن مردمان این شهر بود که با احیاء این کاروانسرا مرکز شهر روح تازه ای به خود دید.