شب دوم کنسرت چند شب تار شامگاه یکشنبه در تالار رودکی تهران برگزار شد.
شب دوم کنسرت چند شب تار شامگاه یکشنبه در تالار رودکی تهران برگزار شد.