کد خبر:16397
پ
رئیس کمیته محیط زیست در کرسی سلامت اجتماعی یونسکومطرح کرد:

کوچه سبزشیراز،نمادیک مکتب درس آموز ویک مدرسه زندگی است

به گزارش پگاه خبر؛دربازدیدمحمددرویش فعال بین المللی محیط زیست ازکوچه سبزشیرازبرهمت وتلاش زوج جوان بانو” سمیرانجاتی”وآقای”سیناعربی” که باصرف وقت چندین ساله وهزینه شخصی به ایجادمرکزی گردشگری در منزل شخصی در محله ای پایین شهردرشیرازاقدام نموده اند تبریک وآفرین گفت. درویش درگفتگوباخبرنگارما اظهارداشت:من بادیدن این فضاکه ازابتداتاانتهای کوچه مزین به گلهاوگیاهان مختلف شده لذت بردم وواقعا […]

به گزارش پگاه خبر؛دربازدیدمحمددرویش فعال بین المللی محیط زیست ازکوچه سبزشیرازبرهمت وتلاش زوج جوان بانو” سمیرانجاتی”وآقای”سیناعربی” که باصرف وقت چندین ساله وهزینه شخصی به ایجادمرکزی گردشگری در منزل شخصی در محله ای پایین شهردرشیرازاقدام نموده اند تبریک وآفرین گفت.
درویش درگفتگوباخبرنگارما اظهارداشت:من بادیدن این فضاکه ازابتداتاانتهای کوچه مزین به گلهاوگیاهان مختلف شده لذت بردم وواقعا بایدبه خانم نجاتی مبدع این کارو همسرشان آقای عربی که اورایاری کرده انددست مریزاد وخداقوت گفت.
وی افزود:این اقدام نشان ازعشق و علاقه و اراده ای قوی داردکه قابل تحسین وچیزی شبیه یک معجزه است.توصیه میکنم همه هموطنانمان خصوصا شیرازیهای عزیزوبانشاط ازاین کوچه که همه جابنام کوچه سبزشیراز معرفی شده بازدیدی داشته باشند وببینندکه چقدر اینجازحمت کشیده شده است.
این فعال بین المللی محیط زیست تصریح کرد:کوچه سبزشیرازدرنوع خودیک مکتب درس آموز ویک مدرسه زندگی وبیانگراین است که بادست خالی هم میتوان به انجام کارهای بزرگ وماندگارپرداخت چرا که باعشق وعلاقه واراده این دوعزیزیعنی خانم نجاتی واقای عربی وعکاس خوب لحظه های مختلف کوچه سبزشیرازسرکارخانم لیلاذنوبی پور شیرازی کارهای بزرگی انجام یافته وافراد بزرگی ازداخل وخارج از کشورهم به اینجا امده اندویادداشتهایی در اوصاف کاوتلاش بانیان کوچه سبز نگاشته اندکه جالب توجه است.

افزایش فضافضاهای سبز شهری به کاهش بزهکاری و خوبترشدن حال مردم کمک میکند

درویش درادامه بیان داشت: اقدامات اینچنین اگرتداوم یابدمیتواندبه ارزش افزوده املاک وکارگاههای منطقه دهپیاله وکوزه گری بیفزاید وتاحدودزیادی اثارجرم وجنایت وتخلفات و بزه کاری هارادرمناطق پایبن شهرکاهش داده، باعث رونق کسب وکار،افزایش امنیت عمومی ومحلات جنوب شهرو…گردد.یاگردشگری داخلی رشدیابدودانش آموزان ودانشجویان بیایند وببینندوتجربه کسب کنند.

وی درادامه گفت:قطعااین کارزیبای کوچه سبز شیرازبه تعدیل اقلیمی شیرازکمک کرده وپدیده جزیره گرمایی را کاهش داده ومامن امنی رادردرازمدت برای پرندگان ایجادمیکند ومن امیدوارم دیگرعلاقه مندان به توسعه فضاهای سبزشهری هم پای کاربیایندومثل شهرداری منطقه دوکه حمایت جدی ازاین کارکرده، سایرشهر داران مناطق شیرازهم ازاین دست کارهاحمایت کنند.

رئیس کمیته محیط زیست در کرسی سلامت اجتماعی یونسکوخاطرنشان کرد: مدیران شهری شیرازباید محلات شیراز رارفته،رفته ویک به یک به محلات سبز تبدیل کنندتاحال مردم مابادیدن اینگونه کارهاو ایجادفضای سبزروزبه روز بهترشودوبا تغییراتی مطلوب درسبک وسیاق زندگیها یمان با دیدن فضاها یی مثل کوچه سبز شیراز تغییر و افسردگی هاکاهش یابدتادر نهایت به شیرازی بودن و دوستدارگل وسبزه بودن وسکونتمان درشیراز که درشهرشعرو شهرگلهاست افتخار کنیم.جاداردازعزیزان ارسنجانی بویژه جناب آقای حسین یارمحمود ی مدیر انجمن دوستداران میراث فرهنگی ارسنجان که ترتیب بازدیداز مرکزگردشگری کوچه سبز شیرازرابرای بنده فراهم کردند تقدیروتشکر نمایم.
گفتنی است کوچه سبز شیراز،درمحله کوزه گری، بلوار ماذون قشقایی،خیابان نهضت سواد آموزی،کوچه ۱۵میباشد.

انتهای پیام/

ارسال دیدگاه

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

کلید مقابل را فعال کنید