وزیر امور اقتصادی و دارایی وارد شیراز شد/عکس
وزیر امور اقتصادی و دارایی وارد شیراز شد/عکس

دکتر فرهاد دژپسند وزیر امور اقتصادی و دارایی صبح امروز به همراه تعدادی از معاونین و مدیران کل این وزارتخانه ، به استان فارس سفر کرد.

دکتر فرهاد دژپسند وزیر امور اقتصادی و دارایی صبح امروز به همراه تعدادی از معاونین و مدیران کل این وزارتخانه ، به استان فارس سفر کرد.