رییس حوزه هنری در تجمع مردمی سیزده آبان گفت:مبارزه با استکبار جهانی شعار همه سلیقه ها و جریان هاست
رییس حوزه هنری در تجمع مردمی سیزده آبان گفت:مبارزه با استکبار جهانی شعار همه سلیقه ها و جریان هاست

رییس و معاونین و کارشناسان حوزه هنری فارس همراه با اقشار مختلف مردم در راهپیمایی و تجمع روز مبارزه با استکبار جهانی شرکت کردند. به گزارش پگاه خبر به نقل از روابط عمومی حوزه هنری فارس ، محمد کرم اللهی رییس حوزه هنری استان فارس در حاشیه این مراسم اظهار داشت: مبارزه با استکبار جهانی […]

رییس و معاونین و کارشناسان حوزه هنری فارس همراه با اقشار مختلف مردم در راهپیمایی و تجمع روز مبارزه با استکبار جهانی شرکت کردند.

به گزارش پگاه خبر به نقل از روابط عمومی حوزه هنری فارس ، محمد کرم اللهی رییس حوزه هنری استان فارس در حاشیه این مراسم اظهار داشت: مبارزه با استکبار جهانی شعار ملی و باور ماست.

وی افزود: سیزده آبان و مبارزه با استکبار جهانی مربوط به یک جریان و خط و سلیقه خاص نیست و همه گرایش ها و سلایق و باورها در کنار یکدیگر به این نگاه و نگرش اعتقاد و باور دارند.

 رییس حوزه هنری استان فارس ادامه داد: استکبار جهانی در برهه های مختلف جهانی به مردم ما ستم کرده است آنچنان که این ظلم را نسبت به همه مستضعفین روا داشته و استکبارستیزی واکنش طبیعی آزادیخواهان است.

دکتر عبدالرضا قیصری معاون فرهنگی و هنری حوزه هنری فارس نیز با اشاره به اهمیت این روز اظهار داشت: زبان گویای هنر باید در خدمت باور استکبارستیزی قرار بگیرد و در این زمینه ادای وظیفه کند.

وی ادامه داد: هنرمند آگاه و متعهد و انقلابی نمی تواند در مقابل ظلم و ستم استکبار بی تفاوت بنشیند لذا از ظرفیت ها و توان هنری خویش بهره می گیرد تا زشتی ستم و کبر مستکبرین را علنی کند.

هاشم کرونی مدیر روابط عمومی و کارشناس مسوول آفرینش های ادبی حوزه هنری نیز اظهار داشت: گرچه در این راهپیمایی ها و تظاهرات از ظرفیت شعار بهره فراوانی برده می شود و شعار داده می شود اما شعر و ظرفیت تخصصی هنر نیز باید در خدمت استکبار ستیزی باشد.

وی افزود: مقام معظم رهبری نیز همواره بر این امر تاکید داشته اند که هیچ حقیقتی رنگ مانایی نمی گیرد مگر آنکه لباس هنر بر قامت خویش ببیند و این وظیفه هنرمند است شعار بزرگ استکبار ستیزی را با شعر بلند بیان هنری عرضه کند.

اصغر گروسی کارشناس مسوول هنرهای نمایشی و مسوول دفتر تئاتر مردمی بچه های مسجد فارس نیز اظهار داشت: حضور مردم در صحنه های مختلفی از این دست نمایش اقتدار و فهم و آگاهی عمومی است.

وی افزود: ظرفیت هایی چون تئاتر مردمی بچه های مسجد می توانند در مناسبت های مهمی همچون سیزده آبان به صحنه آمده و پیام مهم مبارزه با استکبار و حمایت از باورها و اعتقادات را بازبان و بیان هنری ارائه نمایند.