جانشین فرماندهی سپاه فجر استان فارس: ۲۳۵۰۰ نفر از دختران دانش آموز فارس به سفر راهیان نور اعزام می شوند
جانشین فرماندهی سپاه فجر استان فارس: ۲۳۵۰۰ نفر از دختران دانش آموز فارس به سفر راهیان نور اعزام می شوند

سردار بوعلی گفت: آشنایی نسل جوان و آینده ساز کشور با سیره شهدا و رزمندگان اسلام، تشریح حماسه ها و حقایق دفاع مقدس و آشنایی با عملیات ها و جغرافیای سرزمین های راهیان نور از اهداف مهم برگزاری اردوهای راهیان نوردانش آموزی و دانشجویی هستند. به گزارش پگاه خبر ، سردار یداله بوعلی جانشین فرماندهی […]

سردار بوعلی گفت: آشنایی نسل جوان و آینده ساز کشور با سیره شهدا و رزمندگان اسلام، تشریح حماسه ها و حقایق دفاع مقدس و آشنایی با عملیات ها و جغرافیای سرزمین های راهیان نور از اهداف مهم برگزاری اردوهای راهیان نوردانش آموزی و دانشجویی هستند.

به گزارش پگاه خبر ، سردار یداله بوعلی جانشین فرماندهی سپاه فجر استان فارس در دیدار با جمعی از مسئولان و اعضای ستاد راهیان نور سپاه فجر استان فارس با بیان اینکه راهیان نور یک حرکت تاثیرگذار فرهنگی در راستای پاسداشت و ترویج فرهنگ جهاد و شهادت در جامعه است، گفت: آشنایی نسل جوان و آینده ساز کشور با سیره شهدا و رزمندگان، تشریح حماسه ها و حقایق دفاع مقدس و آشنایی با عملیات ها و جغرافیای سرزمین های راهیان نور از اهداف مهم برگزاری اردوهای راهیان نوردانش آموزی و دانشجویی هستند.

وی با بیان اینکه تا پایان سال جاری بیست و سه هزار و پانصد نفر از دختران دانش آموز استان فارس به سرزمین های راهیان نور اعزام می شوند، گفت: اردوی راهیان نور بهترین فرصت برای اُنس با شهدا و خودسازی معنوی است و در همین راستا برنامه های آموزشی و فرهنگی بسیار خوبی برای سه مرحلۀ پیش از اعزام، حین و پس از بازگشت دانش آموزان از این سفرهای معنوی برنامه ریزی شده است.

جانشین فرماندهی سپاه فجر استان فارس افزود: استعدادیابی و آموزش خادمان شهدا، شبکه سازی و تداوم ارتباط دانش آموزان با مجموعه راهیان نور از محورهای مهم این برنامه هاست.