معرفی دکتر رسول کریمی به عنوان رئیس جدید سازمان قضایی نیروهای مسلح استان فارس
معرفی دکتر رسول کریمی به عنوان رئیس جدید سازمان قضایی نیروهای مسلح استان فارس

به  گزارش پگاه خبر مراسم معارفه دکتر رسول کریمی بعنوان رییس جدید سازمان قضایی نیروهای مسلح استان فارس برگزار شد .

به  گزارش پگاه خبر مراسم معرفی دکتر رسول کریمی بعنوان رییس جدید سازمان قضایی نیروهای مسلح استان فارس برگزار شد .

در این مراسم دکتر عنایت آله رحیمی استاندار فارس  با تقدیر از خدمات هاشمی امام زاده رییس اسبق سازمان قضایی نیروهای مسلح استان گفت:  شناخت وظایف و تلاش برای تحقق آن و شناخت قوانین از جمله مولفه های مدیریت است و در این راستا باید تلاش ها در جهت  وفاق و برقراری عدالت باشد.

وی با اشاره به اهداف نظام اسلامی در برقراری نظم و امنیت اظهار داشت : نقش سازمان قضایی نیروهای مسلح در دفاع از خدمات نیروهای مسلح مهم است و برای مقید کردن به قانون تلاش های موفقی انجام شده است.

دکتررحیمی  رییس شورای تامین استان فارس با تقدیر از فعالیت های هاشمی امام زاده رئیس سابق این سازمان برای کریمی رئیس جدید سازمان قضایی نیروهای مسلح استان فارس آرزوی موفقیت کرد.

                                                            سازمان قضایی نیروهای مسلح

 

رییس جدید سازمان قضائی نیروهای مسلح استان فارس، گفت: علی رغم اینکه برابر اصل ۱۷۲ قانون اساسی و دیگر قوانین عادی هدف اصلی از تشکیل سازمان قضائی نیروهای مسلح رسیدگی به بعضی از جرایم این نیروها می‌باشد لیکن به لحاظ اهمیت و حساسیت بالای مأموریت‌های محوله به نیروهای مسلح و حفظ و صیانت از اعضای این نیروها که بزرگترین سرمایه کشور محسوب می‌شوند و در جهت جلوگیری از ایجاد خدشه بر حیثیت این نیروها تلاش خواهد شد که بحث پیشگیری از وقوع جرم را در اولویت کاری خود قرار گیرد.

وی تاکید کرد: با همکاری و هماهنگی فرماندهان، مدیران و مسئولین نیروهای مسلح، حفاظت اطلاعات، دفاتر قضائی و بازرسی، مستقر در فارس تدابیری اتخاذشودکه منجربه کاهش وقوع جرم در یگانهای نظامی و انتظامی مستقر در استان فارس گردد.

رئیس جدید سازمان قضائی نیروهای مسلح استان فارس با تاکید بر ضرورت بیش از پیش بر امر حضور خود و همکاران قضائی در یگانهای نیروهای مستقر در استان فارس در جهت آگاه سازی پرسنل نیروهای مسلح در خصوص جرایم و مجازات‌ها و عوارض و عواقب آنها که در دیدار ریاست سازمان با مقام معظم رهبری مورد تأیید و تشویق معظم له قرار گرفته اهتمام جدی بعمل خواهد آمد.

 

در متن حکم آیت الله رییسی  ابراز امیدواری شده است که رییس جدید سازمان قضایی نیروهای مسلح فارس با در نظر داشتن اهمیت امر قضا و مسولیت های سنگین ناشی از آن ،اجرای عدالت اسلامی و رسیدگی به محرومین و ستم دیدگان ،حمایت از حقوق مشروع مردم را سر لوحه خود قرار داده و در انجام وظایف الهی بارعایت دقیق موازین شرعی و قانونی و همراه با سرعت لازم موفق و موید باشند.
رئیس قوه قضائیه طی حکم جداگانه‌ای آقای سید  ابوالحسن هاشمی امامزاده، رئیس پیشین این سازمان را به عنوان عضو معاون شعبه دیوانعالی کشور منصوب و از زحمات ایشان در راستای اعتلای نقش سازمان قضایی نیروهای مسلح در حاکمیت عدالت در سطح جامعه و نیروهای مسلح تقدیر و تشکر کرد.