جعفرقادری

نزدیک فصل انتخابات، علم اصلاح قانون انتخابات نیز بر پا می شود

طراح یک طرح انتخاباتی جدید در مجلس با اشاره به ایرادات نظام انتخاباتی حداکثری گفت: نماینده در این نظام می تواند در لیست های مختلفی قرار بگیرد، ولی به هیچ کدام پایبند نباشد و این موضوع تروج دهنده نفاق و دورویی در کشور و مردم است.