d6f20295-663d-4e1f-b3a3-7519d4c78de0
شهردار شیراز در بازدید از شهرداری منطقه ۱۰:

روان سازی ترافیک باهم افزایی دستگاه ها وبرنامه ریزی میسراست

شهردار شیراز،مهندس اصنافی همچنین از قسمت های مختلف ساختمان شماره ۲ شهرداری منطقه ۱۰ شیراز دیدن کرده و با مردمی که به آنجا مراجعه کرده بودند، به گفتگو پرداخت.وی ضمن خداقوت، خطاب به پرسنل شهرداری منطقه ۱۰ خواستار تسریع در امور شهروندان، خدمت رسانی هرچه بهتر به مردم و انجام بیشتر امور بصورت غیرحضوری به دلیل شرایط کرونایی شد.